O nás

Nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania vo finančnej gramotnosti.

Vo svojej činnosti v rámci CSR projektu sa zameriava na deti, mládež i dospelých. Vzdelávacie aktivity realizuje pod vedením skúsených lektorov.

CSR projekt spoločenskej zodpovednosti pozostáva z troch častí – online hry pre základné školy Moja Família, stolovej hry  Finančná sloboda a online hry Finančná pohoda

Moja Família je určený žiakom základných a stredných škôl a rešpektuje »Národný štandard finančnej gramotnosti« (NŠFG) a »Sprievodcu školským rokom« na príslušný školský rok. Obsahuje výukové podklady a materiály, znalostný test a internetovú aplikáciu, a podporuje u detí znalosť finančných nástrojov, ich fungovania, a zmysluplného využívania.

Finančná sloboda. Je stolová hra, ktorá má za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť v rodinách, na základných, stredných aj vysokých školách, ako aj v širšej komunite. Certifikovaní lektori OVB pôsobia ako moderátori hry na školách, kde napomáhajú pri pochopení a upevňovaní finančnej gramotnosti.

Finančná pohoda je online hra s moderátorom  určená pre hráčov vo veku od 15 rokov s cieľom vzdelávať  hráčov vo finančnom plánovaní a dosiahnuť  finančnú nezávislosť

0
Lektorov
0
Hráčov
0
Investovaných peňazí

Naši lektori