Za sedemnásť rokov od svojho vzniku pomohla nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia n. o. prostredníctvom nášho CSR projektu spoločenskej zodpovednosti zvýšiť finančnú gramotnosť vyše 100 000 žiakom, študentom a pedagógom na Slovensku.

CSR projekt spoločenskej zodpovednosti pozostáva z troch častí – online hry pre základné školy Moja Família, stolovej hry pre žiakov, študentov a pedagógov Finančná sloboda a online hry s moderátorom Finančná pohoda.

Projekt Moja Família je realizovaný už od školského roku 2011/2012. Je určený žiakom základných a stredných škôl a rešpektuje »Národný štandard finančnej gramotnosti« (NŠFG) a »Sprievodcu školským rokom« na príslušný školský rok. Obsahuje výukové podklady a materiály, znalostný test a internetovú aplikáciu, a podporuje u detí znalosť finančných nástrojov, ich fungovania, a zmysluplného využívania.

Žiak berie na seba v hre úlohu manažéra rodiny. Musí plniť potreby jednotlivých členov domácnosti, riešiť fixné a variabilné výdavky a snažiť sa počas hry ešte aj ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku.

Druhým projektom na šírenie finančnej gramotnosti, ktorý nezisková organizácia realizuje od školského roku 2017/2018, je Finančná sloboda. Je to stolová hra, ktorá má za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť v rodinách, na základných, stredných aj vysokých školách, ako aj v širšej komunite. Certifikovaní lektori OVB pôsobia ako moderátori hry na školách, kde napomáhajú pri pochopení a upevňovaní finančnej gramotnosti.

Hráči sa v hre starajú o finančné plánovanie fiktívnej rodiny, prechádzajú s nimi 30 rokov ich života, uzatvárajú im finančné produkty, čelia rôznym nástrahám života, radia im v množstve finančných príležitostí. Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny, z ktorých najväčší je dosiahnutie finančnej nezávislosti aspoň v dôchodkovom veku.

Finančná pohoda je unikátna online hra vedená s life moderátorom. Táto hra je určená pre hráčov vo veku od 15 rokov. Tým, že hranie prebieha v online prostredí, je možné ju hrať kdekoľvek – v domácnostiach, školách, či firmách, a to  na notebookoch, mobiloch aj tabletoch. Účastníci  hry  sa starajú o finančné plánovanie fiktívnej  rodiny a prechádzajú s ňou 30 rokov jej života, pričom plnia  3 dôležité rodinné ciele. Cieľom hry je tak ako pri hre Finančná sloboda finančné vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti.

Finančnú gramotnosť mládeže na celom Slovensku každoročne zodpovedne zvyšujeme. Počet žiakov a študentov zapojených do nášho CSR projektu prekročil už 100 000 !

Z toho do Mojej Famílie sa za 12 rokov zapojilo celkovo už viac než 86 000 žiakov, 650 škôl a takmer 4 700 tried, do hry Finančná sloboda bolo za 6 rokov sumárne zapojených 16 920 študentov, 460 pedagógov a 495 škôl.

Darovaním svojiich dvoch percent z daní podporíte realizáciu projektov a aktivít na zvyšovanie finančnej gramotnosti slovenských detí. ĎAKUJEME!

Stiahnuť predvyplnené v roku 2024 za rok 2023: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)