Finančná pohoda

OVB Charity & CSR Slovakia, n.o. v roku 2023 spustila inováciu vo vzdelávaní finančnej gramotnosti formou unikátnej online hry s moderátorom.

Hranie prebieha v online prostredí, takže je možné hrať kdekoľvek – v domácnostiach, vo firmách, aj z inej krajiny a to s využitím notebookov, mobilov či tabletov.

Pravidlá hry

hra je určená pre hráčov vo veku od 15 rokov. Účastníci hry sa starajú o finančné plánovanie fiktívnej rodiny a prechádzajú s ňou 30 rokov jej života, pričom plnia 3 dôležité rodinné ciele. Uzatvárajú tejto rodine finančné produkty, čelia rôznym nástrahám života a situácie riešia tak, ako by to robili naozaj v živote, aby dosiahli stanovené ciele.

Výhodou online hry je skrátenie času hrania oproti stolovej hre.

Cieľ hry

Cieľom hry je finančné vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti.

Hráči sa v krátkom čase naučia základy finančnej gramotnosti: ako správne narábať s peniazmi, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zaistiť.

Lektor

Moderátorom je kompetentný lektor, ktorý vytvára termíny hrania, posiela pozvánky a sprevádza hráčov počas hry. Hráči sa pripájajú do hry cez jedinečný link aplikácie, a komunikujú prostredníctvom aplikácie zoom.

Na konci hry lektor urobí vyhodnotenie výsledkov hráčov, vie poukázať na dôležité míľniky v rozhodovaní, porovnať výkony a vysvetliť, ako sa dá zlepšiť.

Výhodou prítomnosti lektora v hre je, že každý hráč pocíti individuálnu starostlivosť a dostáva spätnú väzbu.

Výhody pre hráčov hry

Osvoja si pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami

Rozpoznajú chyby vo finančnom rozhodovaní a naučia sa im vyhýbať v reálnom živote

Uvedomia si hodnotu peňazí (kupujem si len to, čo potrebujem)

Jedným zahraním hry získajú 30 rokov finančných skúseností

Zistia, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zaistiť,

Zistia, ako správne narábať s peniazmi a ako si môžu plniť ciele a sny.

Získajú zážitok a zapamätanie do života

Naši lektori

Títo ľudia vás sprevádzajú počas hry